Borgermødet er blevet afholdt

Hvor: Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn
Hvornår: 25. juni 2014, kl. 19
Arrangør: Region Midtjylland, Miljø

Program:

  • Hvad er der sket på Høfden i de sidste 3½ år? Regionen orienterer om resultaterne af de udførte oprensningsforsøg.
  • Hvad skal der ske nu på Høfde 42? Regionen skitserer forskellige løsninger og scenarier.
  • Åben debat
  • En lille (8 min) film om forsøgene
  • Let traktement

Et kort notat om hvad det er der blev drøftet på mødete kan læses her

se også

En pjece som beskriver projektet og dens resultater. Den kan åbnes som A4 eller som hæfde.