Høfde 42 ligger på Harboøre Tange ud til Vesterhavet.

På høfde 42 fik Cheminova tilladelse til deponering af deres affald fra produktion af pesticider i perioden 1957 til 1962. Derudover deponerede Landbrugsministeriet i 1961 ca. 40 tons bekæmpelsesmidler indsamlet fra hele landet.

Der er på stedet foretaget oprydninger over flere omgange. I dag er der en restforurening tilbage, som er indkapslet. Projektet NorthPestClean afprøver en metode for at fjerne denne restforurening.