Restforureningen på Høfde 42 udgøres hovedsagelig af følgende stoffer:

Ethyl-parathion: 170 tons
Methyl-parathion: 55 tons
Malathion: 18 tons
Ethyl-sulfotep: 7 tons

Derudover findes der også en lang række andre stoffer: Vandanalyse fra 2006

Hovedstoffet parathion (handelsnavn 'Bladan') er et insekticid som blev opfundet i 1940. Stoffet kom i 2003 på forbudslisten.