1971:  Der fjernes 1.250 m3 sandblandet affald og deponeres i svovlgruberne på Rønland. Arealet ved høfden overdækkes med asfaltkappe.

1981: Der fjernes 1.200 tons affald over grundvandsspejlet. Affald og jord bliver samlet i 25.000 tromler og eksporteret til Tyskland, hvor de blev deponeret i en saltmine.

1986: Cheminova-hullet (klitgryderne bag depotet) fyldes op med rent sand.
 
2006: Restforureningen spunses ind.

2007-2009: Forsøg til afprøvning af metoder til oprensning af restforureningen.