Aktivitetsoversigt

Kalenderen vil løbende blive opdateret efterhånden, som vi får sat dato på møder, konferencer, events etc.

2014:

 • 25. juni: Borgermøde hos Kustcentret Thyborøn  

2013: 

16.-19. april: Præsentation af NorthPestClean på AquaConSoil international Conference, Barcelona 

2012:

 •  23. februar: Styregruppemøde hos Miljøstyrelsen, København
 • 1. marts: Møde med Cheminova om anvendelse af renseanlæg, Thyborøn
 • 29. marts: Møde med COWI og Rambøll om cyklus 2 og 3, Viborg
 • 20. april: Møde med Astrales om fremdrift i projektet, Holstebro
 • 21.-24. maj: Præsentation af NorthPestClean på Batelle 8.th International Conference, Monterey, Californien
 • 14. juni: Rundvisning ved forsøgsområdet i samarbejde med Kystcentret Thyborøn - et "Blå Flag Station" arrangement.
 • 19. juni: Møde med Lemvig Kommune om NorthPestClean, Lemvig
 • 10. Juli: Statusmøde med COWI og Rambøll, Holstebro
 • 30. august: Rundvisning ved forsøgsområdet i samarbejde med Kystcentret Thyborøn - et "Blå Flag Station" arrangement.
 • 20. september: Præsentation af NorthPestClean på Nordrocs 2012, Oslo
 • 21. september: Møde med Teknologisk Institut, Holstebro
 • 11. oktober: Præsentation af NorthPestClean på EnviNa, Fredericia
 • 30. oktober: Workshop med rådgivere, Viborg
 • 14. november: Præsentation af NorthPestClean og Høfde 42 til studerende fra Aalborg Universitet
 • 15. november: Styregruppemøde hos Miljøstyrelsen, København

2011

 • 11. januar: Kick-off møde i London arrangeret af EU LIFE+
 • 13. januar: Budgetmøde
 • 23. januar: Udbudspræsentation
 • 27. januar kl. 14-16: Interessentmøde, mødelokale 6.1, Regionshuset Holstebro, Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro
 • 31. januar: Møde om økonomistyring
 • 7. februar: Statusmøde i projektgruppen
 • 14. februar: Opstartsmøde med Cowi og Rambøll
 • 2. marts: Indgåelse af kontrakt med Cowi
 • 9. marts: Præsentation på ATV Vintermøde, Vingsted
 • 25. marts: Præsentation på LIFE+ info-session
 • 18. - 29. april: Udlægning af kørebaner til entreprenørmateriel
 • 2. - 19. maj: Nedspunsning af testceller
 • 31. maj: Møde med Kystcentret Thyborøn
 • 20. juni: Borgermøde hos Kystcentret Thyborøn
 • 27. juni - august: Tæthedsprøvning af testceller
 • 1. juli: Møde i Styregruppemøde hos Miljøstyrelsen, København
 • 16. august: Statusmøde i projektgruppen
 • 25. august: Møde med DTU om risikovurdering, Holstebro
 • 2. september: Planlægningsmøde med COWI og Rambøll, Viborg
 • 22. september: Møde i Miljøforum Midtjylland hos Cheminova, Thyborøn
 • 24. - 26. oktober: Præsentation af NorthPestClean på konferencen SARCLE 2011, Gent, Belgien
 • 2. november: Møde med NCC om afsluttet etablering af testceller, Viborg
 • 7. - 8. november: Møde med Deltares (Holland) om vibrationsteknologi, Holstebro
 • 16. november: Workshop med rådgivere, Daugbjerg, Viborg
 • 7. december: Møde med DTU om bæredygtig afværge og risikovurdering, Viborg
 • 8. december: Præsentation af NPC til Erhvervsakademi Aarhus, Holstebro
 • 20. december: Møde med Aalborg Universitet, Esbjerg, om laboratorieforsøg, Esbjerg 

2010: 

 • 2. - 3. september: Opstartsmøde i Lemvig
 • 9. september: Møde med regnskabsafd.
 • 10. september: Møde hos Århus Universitet
 • 13. september: Møde med Lemvig Kommune
 • 29. september: Møde med Region Syddanmark
 • 5. oktober: Møde på Kærgård Plantage
 • 7. oktober: Statusmøde i projektgruppen
 • 25. oktober: Møde i Styregruppen hos Miljøstyrelsen, København
 • 3. november: Statusmøde i projektgruppen
 • 20. november: TV indslag om projektet i TV2 News og TV2 MidtVest
 • 1. december: Udbudspræsentation
 • 2. december: Projektpræsentation hos Cheminova
 • 3. december: Statusmøde i projektgruppen
 • 8. december: Projektpræsentation på DTU, møde om risikovurdering