Borgermødet er blevet afholdt

Hvor: Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn
Hvornår: 25. juni 2014, kl. 19
Arrangør: Region Midtjylland, Miljø

Program:

  • Hvad er der sket på Høfden i de sidste 3½ år? Regionen orienterer om resultaterne af de udførte oprensningsforsøg.
  • Hvad skal der ske nu på Høfde 42? Regionen skitserer forskellige løsninger og scenarier.
  • Åben debat
  • En lille (8 min) film om forsøgene
  • Let traktement

Et kort notat om hvad det er der blev drøftet på mødete kan læses her