Udvikling og demonstration af en ny jordrensningsteknologi

En serie forsøg med metoden in situ basisk hydrolyse gennemføres ved Høfde 42 i perioden 2011 – 2013 under projektet NorthPestClean.

Formålet med NorthPestClean er at dokumentere effektiviteten af metoden in situ basisk hydrolyse ved forsøg i stor skala. Den kraftige forurening med giftstoffet parathion ved høfde 42 gør lokaliteten til et oplagt forsøgsområde.

I forbindelse med forsøgene etablerer vi en række testceller. Testcellerne konstrueres ved, at stærkt forurenede områder indkapsles med en stålspuns. Spunsjernene bankes ned til 14 meters dybde, hvor de forankres i et tykt lerlag. Spunsen og lerlaget sikrer, at der er minimal stoftransport mellem testcellen og den omgivende og underliggende jord.

Princippet i forsøgene er, at testcellerne drænes for grundvand og i stedet tilsættes natronlud, indtil der opnås en pH-værdi på 12 i grundvandet. Testcellerne henstår i nogle måneder, mens luden nedbryder giftstoffet parathion til to vandopløselige, mindre giftige stoffer, som fjernes fra jorden ved at pumpe vandet op. Denne proces gentages 2-3 gange. Ved hver procesrunde måles, hvor stor en del af forureningen, der er blevet nedbrudt og fjernet.

Teknologier som skal fremme nedbrydningsprocessen testes også i forsøgscellerne. Teknologierne skal sikre, at den tilførte natronlud kommer i størst mulig kontakt med forureningen dybt nede i jorden.

NorthPestClean finansieres af EU under Life+ 2009 programmet, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland.