NorthPestClean løber fra september 2010 indtil udgangen af 2013 og har et samlet budget på 12 mill. kr. Heraf finansieres 50% af EU-midler under LIFE+ 2009 programmet, 25% af Miljøstyrelsen og 25% af Region Midtjylland.