Hovedformålet med NorthPestClean er ved pilotforsøg i stor skala at demonstere, at en ny afværgemetode baseret på in situ basisk hydrolyse effektivt kan rense pesticidforurenet jord og grundvand.

NorthPestClean skal resulterer i et forbedret beslutningsgrundlag for valg af metode til et eventuelt fuldskala afværgeprojekt ved Høfde 42.

Projektet skal demonstere effekten og brugbarheden af en række forskellige teknologier til at fremme in situ basisk hydrolyse. Disse teknologier er alle baseret på at skabe størst mulig kontakt mellem den aggressive basiske opløsning og forureningen.

NorthPestClean skal sikre, at myndigheder, rådgivere og forskere inden for miljøområdet får kendskab til, at in situ basisk hydrolyse er en ny og billig afværgeteknologi, hvis effektivitet er dokumenteret ved pilotforsøg i stor skala.

Målbare stop-kriterier for afværgeprojektet på Høfde 42 vil blive etableret på baggrund af en miljømæssig risikovurdering.