Hovedansvarlig for den daglige fremdrift af projektet NorthPestClean er projektleder Morten Bondgaard, Region Midtjylland. Projektlederen refererer til styregruppen, der består af repræsentanter for Miljøstyrelsen og Region Midtjylland.

Yderligere fem medarbejdere fra Region Midtjylland er tilknyttet projektet med varierende ansvarsområder:
Geolog Lars G. Ernst  (hydrologi, geologisk modelarbejde, kort, risikovurdering) 
Civ. ing. Børge Hvidberg (udbud, anlægsprojektering, rådgivning) 
Civ. ing. Kaspar Rüegg (monitering, risikovurdering) 
Civ. ing. Anja Melvej (arbejdsmiljøkoordinator, videnskabelig medarbejder) 
Civ. ing. Thomas Damgaard (kommunikation, regnskab)