Kommunikationsstrategi

Budskab

Kommunikationens hovedbudskab er, at Region Midtjylland er kompetent og innovativ på jordforureningsområdet og opsøger det tætte samarbejde med professionelle rådgivere.

Målgrupper

Kommunikationens primære målgruppe er professionelle fagfolk, som har en faglig interesse i at følge projektet. Vi ønsker, at de skal blive en del af netværket omkring projektet, byde ind på udbudte opgaver, videreudvikle oprensningsmetoden i fremtiden etc.

En anden vigtig målgruppe er lokalbefolkningen, lokale politikere og andre lokale interessenter, som har interesse i, at forureningsproblemet ved høfde 42 bliver løst. Vi vil gøre opmærksom på, at Region Midtjylland tager forureningsproblemet seriøst og løser det professionelt.

En tredje målgruppe er regionens politikere, som kan have interesse i at promovere sig selv via projektet, ligesom vi gerne vil promoveres som en udviklingsorienteret og proaktiv afdeling overfor politikerne.

En fjerde målgruppe er repræsentanter for Miljøstyrelsen og EU Life+ programmet, som medfinansierer projektet. De skal vide, at projektet er velorganiseret og drives professionelt, og at investeringen i projektet er meningsfuld.

Kanaler

Kommunikationskanaler tilpasses projektets målgrupper. Vi henvender os til professionelle fagfolk gennem konferencer, hjemmeside, facebook, videnskabelige artikler etc.; til lokale interessenter gennem lokal-tv, lokalpresse, borgermøder, skiltning i området etc.; til regionens politikere gennem udvalgsmøder, lokal/regional presse etc.; til repræsentanter for Miljøstyrelsen og EU Life+ programmet gennem styregruppemøder, dokumentation etc.Kommunikationsplan


For at effektuere kommunikationsstrategien er der planlagt en række formidlingsaktiviteter i projektets levetid. Planen vil løbende blive opdateret med eventuelle ændringer og nye initiativer. Aktiviteterne er oplistet kronologisk.
Projektets resultater offentliggøres løbende og hurtigst muligt på hjemmesiden.

Nov. 2010:     Offentliggørelse af hjemmeside og logo

Nov. 2010:     Offentliggørelse af facebook side

Nov. 2010:     Opsætning af skilte ved Høfde 42 og ved kontorbygninger

Nov. 2010:     Pressemeddelelse om opstart af projekt

Jun. 2011:     Offentliggørelse af teknisk pjece

Jun. 2011:     Offentliggørelse af lægmandsrapport (start)

Jun. 2011:     Afholdelse af interessentmøde

Maj 2012:     Offentliggørelse af formidlingsrapport 1

Jun. 2012:     Offentliggørelse af dokumentarvideo om NorthPestClean

Nov. 2012:     Offentliggørelse af opdateret teknisk pjece

Dec. 2013:     Afholdelse af interessentmøde

Dec. 2013:     Offentliggørelse af formidlingsrapport 2

Dec. 2013:     Offentliggørelse af lægmandsrapport (afslutning)

Dec. 2013:     Offentliggørelse af After-LIFE kommunikationsplan