De mange projekter ved Høfde 42

Særligt gennem de seneste 10 år er der udført en lang række projekter ved Høfde 42. Projekterne strækker sig fra kortlægning af den massive forurening af arealet via undersøgelser af det forurenede areal til udvikling af modeller for spredningen af giftige kemikalier til Nordsøen.

Vi har lavet en kronologisk liste over alle publikationer, der kan relateres til giftdepotet ved Høfde 42. Data fra pilotforsøgene, som udføres i forbindelse med NorthPestClean, vil blive lagt ud på hjemmesiden for at sikre, at alle interesserede har adgang til de seneste data.

I forbindelse med projektet bliver en række opgaver sendt i udbud. Udbudsmateriale vil være offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside, så alle, som har interesse i at byde, har adgang til al relevant information.