Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

 

Udbudsmateriale

Tegningsmateriale i dwg-format

Udbudspræsentation

Referencer til kontraktbilag 2